Welkom

Welkom op de website van Ergotherapie Beuningen! Ergotherapie Beuningen is een vrijgevestigde praktijk voor kinderergotherapie, met als werkgebied de gemeente Beuningen en omgeving. Mocht u verder weg wonen, dan bent u uiteraard ook van harte welkom!
Op deze website vindt u informatie over de praktijk, ergotherapie, vergoedingen, praktijkvoorbeelden en nog veel meer. Heeft u een vraag of opmerking? Neem gerust contact met mij op.

Visie van mijn logo

De drie cirkels in mijn logo staan voor de mens, zijn omgeving en de activiteiten die hij uitvoert. Deze aspecten hebben invloed op elkaar en de overlap van de drie cirkels noem ik het hart. Deze staat voor de mens als handelend wezen. Het hart is wie je bent. Hoe groter deze overlap, hoe meer je kunt zijn wie je bent. Wanneer er zich een probleem voordoet bij één of meer van deze aspecten, dan vindt er verschuiving plaats en wordt het hart kleiner. In mijn ergotherapie onderzoek ik samen met het kind en zijn omgeving het probleem en zoeken we samen naar een oplossing, zodat het kind met vertrouwen weer kan zijn wie hij wilt zijn.