Wat is ergotherapie?

Kinderergotherapie richt zich op het helpen van kinderen die problemen ervaren met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door een lichamelijke, psychische, en/of verstandelijke beperking of door leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of door belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Wanneer uw kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aan/uitkleden, veters strikken, brood smeren, (stil)zitten, schrijven, knutselen, fietsen of spelen, dan kunt u terecht voor behandeling en begeleiding bij Ergotherapie Beuningen. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals aangepast schoolmeubilair of leerhulpmiddelen mogelijk.

Sensorische informatieverwerking

Binnen mijn ergotherapie gaat de aandacht ook uit naar de manier waarop uw kind zintuiglijke prikkels verwerkt. Zintuigelijke prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet. Prikkels worden doorgegeven aan je hersenen, daar verwerkt en beoordeeld of en hoe je moet reageren op de omgeving. Prikkels laten je weten dat je bij een groen stoplicht door mag rijden en je handen over je oren kan slaan bij een luide knal. De zintuigen bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren.

Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Prikkels komen sterker binnen of juist minder sterk. Ze hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Bijvoorbeeld: Een kind dat gevoelig is voor geluid, kan zich misschien moeilijk concentreren door geroezemoes in de klas en als reactie gaan wiebelen op zijn stoel. Een kind dat prikkel zoekend is kauwt soms op van alles, met als gevolg: kapotte mouwen, natte kraag of afgebeten potlood. Voor een kind dat overgevoelig is voor tastprikkels kan aankleden iedere keer een gevecht zijn dat gepaard kan gaan met de nodige tranen: de naden in sokken en de etiketten in T-shirts kriebelen of doen zelfs pijn aan de huid.
In mijn ergotherapie bekijken we samen op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiglijke prikkels juist gestimuleerd of beperkt moeten worden, zodat uw kind zich op zijn best voelt.