Voor wie is Ergotherapie Beuningen?

Ik richt mij op de doelgroep kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 25 jaar:

 • Bij jonge kinderen is de hulpvraag vaak afkomstig van de ouders over het spelen en de verzorging van het kind.
 • Bij kinderen in de basisschoolleeftijd is de vraag veelal gericht op het meedoen op school en de zelfzorg.
 • Bij jongvolwassenen staat vooral de overgang van school naar de maatschappij centraal. 

Karakteristiek voor kinderergotherapie is het familie gericht werken. Ik betrek de familie van het kind bij de behandeling. Samen bepalen we de inhoud van de ergotherapie.

Enkele voorbeelden van hulpvragen voor kinderergotherapie zijn:

 • Kleutervaardigheden als knippen, kleuren en knutselen, kost de kleuter net iets te veel moeite.
 • Bij de overgang naar of start in groep 3 kan het kind extra hulp en begeleiding gebruiken bij het (voorbereidend) schrijven.
 • Het kind heeft moeite met het begrijpen van de taalrijke wereld om hem heen, omdat het kind meer een beelddenker is. Instructies op school lijken te moeilijk.
 • Het kind heeft een schrijfprobleem, zoals pijn in de hand of een onleesbaar handschrift.
 • Ouders en kind zoeken handvatten over hoe zij met situaties van alledag kunnen omgaan, zodat het kind minder van slag is bij verandering en er minder spanning in het gezin wordt ervaren.
 • Handelingen als aan/uitkleden en veters strikken is een probleem omdat het kind het niet zelfstandig kan.
 • Het kind zoekt constant beweging op, zoals wiebelen op de stoel, friemelen met de handen, rondlopen door de klas of opstaan van de eettafel. Het lukt hem niet taakgericht te blijven.

Ergotherapie op school

De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek vinden in het onderwijs. Als ergotherapeut kan ik een waardevolle samenwerkingspartner zijn van scholen. Ik werk namelijk bij voorkeur in de eigen omgeving van het kind en zijn familie, dus ook in de schoolomgeving. Er kan preventief gewerkt worden, individueel of in groepsverband, zodat kinderen bijvoorbeeld een betere start in groep 3 kunnen maken. Andere taken op scholen kunnen onder andere zijn: kennisoverdracht, co-teaching om leerkrachten vaardiger te maken in het werken met een kind met een beperking, advisering over inrichting van het klaslokaal of advisering over spelmateriaal.

Vragen waar scholen aan kunnen denken om Ergotherapie Beuningen bij in te schakelen:

 • Fijne motoriek en (voorbereidend) schrijven
 • Pengreep en schrijfhulpmiddelen
 • Plannen en organiseren van het werk
 • Aandacht en concentratie
 • Advies rondom zithouding en schoolmeubilair
 • Prikkelverwerking in de klas