De werkwijze van de ergotherapeut

1. Intake: De intake heeft als doel kennismaking met het kind en de ouders/verzorgers, informatie te genereren over de hulpvraag en om de indicatie voor ergotherapie vast te stellen.

2. Onderzoek: Veelal is onderzoek nodig om de hulpvraag in kaart te brengen. Middels een observatie, vragenlijst en/of test analyseer ik het probleem en de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving.

3. Behandelplan: In overleg met de ouders/verzorgers en eventueel het kind of de jongere wordt een behandelplan op maat opgesteld.

4. Behandeling: De individuele of groepszitting ergotherapie kan bestaan uit:

  • Trainen van praktische vaardigheden en stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
  • Advisering en begeleiding bij de aanvraag en het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen.
  • Voorlichting en advisering aan leerkrachten ten aanzien van het voorkomen van en/of het omgaan met problemen in het schoolse handelen bij scholieren of studenten.
  • Advisering ten aanzien van de sociale en fysieke aspecten van de omgeving aan jongeren en adolescenten.

Ik sluit in mijn benaderingswijze zoveel mogelijk aan op de beleving, de motivatie en het oplossingsvermogen van het kind, om de kinderergotherapie zo effectief mogelijk te maken.

Groepszitting kinderergotherapie

Sinds 2017 is het bij Ergotherapie Beuningen mogelijk uw kind aan te melden voor groepszitting kinderergotherapie. Ergotherapie in een groep kan meerwaarde hebben, omdat uw kind zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en door het leren van leeftijdsgenoten. Ergotherapie groepszitting op de praktijk is i.v.m. de relatief kleine praktijkruimte voor maximaal drie kinderen mogelijk. Groepszitting voor vier of meer kinderen kan worden gegeven op locatie, bijvoorbeeld op school.

Zie de Algemene voorwaarden voor meer informatie.